Новини

  • Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

    Цел: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ стартира прием на документи по нова ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в малките и средни предприятия(МСП). Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП,  да се […]

    Continue reading
1 2 3 4 7