Новини

  • Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малките и средни предприятия в България ”

    НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малките и средни предприятия в България ”   Цел:    Програмата финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения. Целевата група […]

    Continue reading
1 2 3 4 9