Министерство на икономиката получи над 1 600 проектни предложения на общо стойност 1,13 млрд. лева по процедура “Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Стойността на заявената безвъзмездна помощ по проектите надхвърля петкратно бюджета по процедурата от 146 млн. лева. За сравнение в първата процедура за подобряване на производствения капацитет в предприятията от 2015-та година подадените предложения бяха 1 327, а осигурения бюджет в последствие беше увеличен на малко над 400 млн. лева. Очаква се класирането на проектите да бъде обявено до края на ноември 2019-та г.