Новини

  • До 1 000 000 лева за оборудване и софтуери за МСП

    Цел: Подобряване на производствения капацитет в МСП с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност и засилване на експортния им потенциал. Краен срок за подаване на проекти: 16:30 часа на 21.05.2019 г. Бюджет: 146 687 250 лв. Кой може да кандидатства: 1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите; 2) Да са микро, малки […]

    Continue reading
1 13 14 15