Новини

  • BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация

    Национален план за възстановяване и устойчивост Програма за икономическа трансформация Процедура на подбор на проекти BG-RRP-3.004 – „Технологична модернизация“   Цел:    Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.   Краен срок : […]

    Continue reading
1 2 3 4 5 16