Новини

  • BG16RFOP002-1.022 “Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия”

      Цел:    Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност, като изпълнението на проектите следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.   Краен срок за подаване на проекти:30.04.2020 г. […]

    Continue reading
1 2 3 4 5 9