Новини

  • Предстоящи европейски програми през 2022 г. за финансиране на бизнеса с безвъзмездна финансова помощ

    ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ:     Цел:    Предоставяне на целева подкрепа под формата на безвъзмездни средства и финансови инструменти за бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност и забавят трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика. Програмата се състои от три фонда: Фонд 1 […]

    Continue reading
1 2 3 4 5 15