Новини

  • Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

    Процедура на подбор на проекти  BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“   Цел:    Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.   Срок за подаване на проекти: 3.05. 2022 г. – 23.05.2022 г.   […]

    Continue reading
1 2 3 4 5 6 15